JetWash/JetWash PLUS

JetWash sistemi su standardno opremljeni sa 4 programa pranja i negesa tim da je moguća i verzija sa programom pretpranja aktivnom penom. Čitava tehnika za pranje smeštena je u okviru od nerđajućeg čelika sa plastificiranom oblogom. Sistemi JetWash i JetWash PLUS mogu zagrevativodu naftom, gasom, daljinskim grejanjem ili na struju.Kao i svaki samouslužni sistem kompanije EHRLE, sistemi za pranje JetWash opremljeni su omekšivačem vode (jonskim izmenjivačem). Pored toga, verzija JetWash PLUS poseduje sistem za reverznu osmozu sa 800-litarskim rezervoarom vode za osmozu. Reverzna osmoza sprečava mrlje od vode nakon pranja i sušenja. Autoperionicom upravlja savremeni SIEMENS računar. 7” TFT ekran osetljiv na dodir instaliran u sistemu upravljanja pruža vlasniku pristup svim informacijama o važnim parametrima samouslužne autoperionice i daje detaljne finansijske informacije o prihodima i prometu.

Odličan izbor investitora sa ograničenim prostorom, podržava od 1 do 3 radna mesta ili u manjim sredinama. Takođe, pogodan za firme koje imaju veliku flotu vozila.

Tehničkipodaci 1-3 Radnihmesta, Nafta 1-3 Radnihmesta, Gas 1-3 Radnihmesta, daljinski 1-3 Radnihmesta, Struja
Radnamesta 1 RM 2 RM 3 RM 1 RM 2 RM 3 RM 1 RM 2 RM 3 RM 1 RM 2 RM 3 RM  
Napon 3/PE/AC/50Hz/400V 3/PE/AC/50Hz/400V 3/PE/AC/50Hz/400V 3/PE/AC/50Hz/400V
Radnipritisakporadnommestu 120bar / 12Mpa 120bar / 12Mpa 120bar / 12Mpa 120bar / 12Mpa
Maksimalnipritisakporadnommestu 140bar / 14Mpa 140bar / 14Mpa 140bar / 14Mpa 140bar / 14Mpa
Propusnostporadnommestu 660l/h 660l/h 660l/h 660l/h
Veličinadizne 60056 60056 60056 60056
Temperaturatoplevode 60°C 60°C 60°C 60°C
Snagagrejanja 50kW 50kW 55kW 55kW 55kW 74kW 50kW 55kW 74kW 18kW 24kW 36kW  
Brojobrtaja pumpe 900U/min 900U/min 900U/min 900U/min
Kapacitetomekšivačavode 120m³ 120m³ 120m³ 120m³
Kapacitetpermeatareverzneosmoze
Kapacitettankazaosmozu
Kapacitetrezervoarazadozatormikropraha 35ltr 35ltr 35ltr 35ltr
KapacitetUltraProtectionrezervoara 10ltr 10ltr 10ltr 10ltr
KapacitetSuperFinishrezervoara 10ltr 10ltr 10ltr 10ltr
Priključnasnaga 5kW 8kW 11kW 5kW 8kW 11kW 5kW 8kW 11kW 23kW 32kW 41kW  
Elektr. osigurači 3x10A 3x16A 3x25A 3x16A 3x16A 3x25A 3x16A 3x16A 3x25A 3x50A 3x63A 3x63A  
Težina 910 kg 950 kg 990 kg 910 kg 950 kg 990 kg 910 kg 950 kg 990 kg 910 kg 950 kg 990 kg  
Dimenzije

1RM:             2245x970x2100mm

2+3 RM: 2270x970x2100mm

1RM:             2245x970x2100mm

2+3 RM: 2270x970x2100mm

1RM:             2245x970x2100mm

2+3 RM:2270x970x2100mm

1RM:             2245x970x2100mm

2+3 RM:2270x970x2100mm

Tehničkipodaci 1-3 Radnihmesta, Nafta 1-3 Radnihmesta, Gas 1-3 Radnihmesta, Daljinski 1-3 Radnihmesta, Struja
Radnamesta 1 RM 2 RM 3 RM 1 RM 2 RM 3 RM 1 RM 2 RM 3 RM 1 RM 2 RM 3 RM
Napon 3/PE/AC/50Hz/400V 3/PE/AC/50Hz/400V 3/PE/AC/50Hz/400V 3/PE/AC/50Hz/400V
Radnipritisakporadnommestu 120bar / 12Mpa 120bar / 12Mpa 120bar / 12Mpa 120bar / 12Mpa
Maksimalnipritisakporadnommestu 140bar / 14Mpa 140bar / 14Mpa 140bar / 14Mpa 140bar / 14Mpa
Propusnostporadnommestu 660l/h 660l/h 660l/h 660l/h
Veličinadizne 60056 60056 60056 60056
Temperaturatoplevode 60°C 60°C 60°C 60°C
Snagagrejanja 50kW 50kW 55kW 55kW 55kW 74kW 50kW 55kW 74kW 18kW 24kW 36kW
Brojobrtaja pumpe 900U/min 900U/min 900U/min 900U/min
Kapacitetomekšivačavode 120m³ 120m³ 120m³ 120m³
Kapacitetpermeatareverzneosmoze 7.200l/d na 12°C 7.200l/ d na 12°C 7.200l/ d na 12°C 7.200l/ d na 12°C
Kapacitettankazaosmozu 800ltr 800ltr 800ltr 800ltr
Kapacitetrezervoarazadozatormikropraha 35ltr 35ltr 35ltr 35ltr
  10ltr 10ltr 10ltr 10ltr
KapacitetUltraProtectionrezervoara 10ltr 10ltr 10ltr 10ltr
KapacitetSuperFinishrezervoara 6kW 9kW 12kW 6kW 9kW 12kW 6kW 9kW 12kW 24kW 33kW 42kW
Priključnasnaga 3x16A 3x20A 3x25A 3x16A 3x20A 3x25A 3x16A 3x20A 3x25A 3x50A 3x63A 3x80A
Električniosigurači 1200kg 1300kg 1360kg 1200kg 1300kg 1360kg 1200kg 1300kg 1360kg 1200kg 1300kg 1360kg
Dimenzije

1RM:              3250x970x2100mm

2+3 RM:3275x970x2100mm

1 RM:              3250x970x2100mm

2+3 RM:3275x970x2100mm

1 RM:              3250x970x2100mm

2+3 RM:3275x970x2100mm

1 RM:              3250x970x2100mm

2+3 RM:3275x970x2100mm