Naše vrednosti

Made by EHRLE – više od 50 godina

Od svog osnivanja kompanija EHRLE se oslanja na potpuno razvijenu tehnologiju, inovativne ideje, najbolji mogući kvalitet i savršenu uslugu.

Svi proizvodi su proizvedeni najmodernijim, preciznim i inovatvnim proizvodnim procesima, a nakon njihovog završetka podvrgnuti su izuzetno rigoroznim internim i eksternim testovima kako bi se osigurali vidoki zahtevi naših kupaca. Ti isti zahtevi su ispunjeni na domaćem i inostranom tržištu.

Inovacije

Svi proizvodi i postrojenja nastaju modenim, preciznim i inovativnim  proizvodnim procesom i posle proizvodnje prolaze  izuzetno teške interne i eksterne testove, kako bi zadovoljili visoke zahteve naših kupaca u zemlji i inostranstvu.

Vrhunski kvalitet

„Proizvedeno u EHRLE-u“  je znak nemačkog vrhunskog kvaliteta svuda u svetu. Dugogodišnje iskustvo i pouzdani jako motivisani kvalifikovani radnici omogućuju proizvodnju u svim delovima preduzeća na svim najvišim nivoima kvaliteta.

Fleksibilnost

EHRLE kontinuirano i intenzivno uzima u obzir navike, preferencije, mišljenja i predloge za poboljšanja od svojih korisnika te je stoga u stanju da pravovremeno reaguje na bilo kakve promene na tržištu. EHRLE se stalno usmerava na optimalnu korist korisnika i zahteve kupaca.

Održivost

EHRLE se zalaže za održivost u svim proizvodnim procesima i proizvodima, i za zaštitu životne sredine. Preduzeće se obavezuje za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost na izvodljivo najvišem nivou i njihovom kontinuiranom poboljšanju.

Čestitost i odgovornost

EHRLE teži dobroj, dugogodišnjoj i partnerskoj saradnji sa specijalizovanim trgovcima, isporučiocima, kupcima i svim drugim poslov nim partnerima. EHRLE polaže veliku vrednost na korektnu saradnju i dobre međuljudske odnose u zemlji i inostranstvu.