O kompaniji EHRLE


Kvalitet je gore, sasvim na vrhu

U međuvremenu je EHRLE postao vodeći ponuđač invativnih rešenja u oblasti pranja autmobila i tehničke čišćenja. Od osnivanja preduzeće se fokusira na sofisticiranu tehnologiju, inivativne ideje, najbolji mogući kvalitet i perfektan servis.

EHRLE-proizvodi se odlikuju nadprosečnim kvalitetom proizvoda i tehnologijom i mame vas modernim dizajnom, kvalitetnim materijalima, izuzetno dugim vekom trajanja i ekonomskom efikasnošću..

Neprestanim novim razvojem proizvoda i daljim razvojem postignut je visok standard proizvodnje, koji je stvorio usluve za za dalji uspeh EHRLE-proizvoda. Osim moderne proizvodnje na pokretnoj traci, osnovni uslov čini i brižljivo konstantno ispitivanje materijala i konačna kontrola putem kompjutera.

Godina osnivanja: 1961
Zaposleni u celom svetu: 200
Prisutnost: u više od 30 zemalja

siemensstr
thomasmannstr
dietenheim