Portali za pranje vozila

 • EHRPORT 22

  Portalna auto perionica za auto kuće i radionice. Serijska oprema • Portalna auto perionica se sastoji od dva bočna i jednog krovnog valjka, kojima upravlja konvertori • Mogućnost da se u jednoj portalnoj auto perionici integriše više kombinacija za sušenje. • Optimalno lakiranje konstrukcije portalne auto perionice sa minimalnim slojem od 60 mikrona (30μ podloga, 30μ farba). Opšta oprema EHRPORT • Konstrukcija portalne auto perionice od vruće pocinkovanog čelika jačine od minimalno 50 mikrona • Priključak postrojenja preko energetskog lanca • Sistem pranja (4 mlaznice) i sistem šamponiranja sa sopstvenim, pneumatskim dozirnim pumpama • Pripremljena elektronika za priključak na samouslužni-platni terminal • Vodeni sistem pripremljen za rad sa dva različita tipa vode • Sistem za sprečavanje naknadnog kapljanja Obeležja Okruglo postrojenje pod visokim pritiskom za pranje točkova Novo, u perionici integrisana rotirajuća tehnika za pranje točkova sa pritiskom od 80 bara, omogućava pristup felgnama kao celom dužinom vozila. Zahvaljujući dvostrukom smeru okretanja postiže se bolji učinak kod novih dizajna felgni. Dalje dostupne tehnike za pranje točkova: • Okrugla tehnika za pranje točkova, teleskopom se izvlači dvostruko • tehbika za pranje točkova pod visokim pritiskom sa 6 rotirajućih mlaznica Hemijsko pretpranje šamponom Efikasna pneumatska pumpa pospešuje intenzivano hemijsko sredstvo predviđeno, specijalno za insekte i tvrdokornu prljavštinu da bi se postigla izvanredna čistoća. Dalja dostupna hemijska pretpranja: • Hemijsko pretpranje bočno dole • Hemijsko pretpranje od insekata • Hemijsko pretpranje toplo ili hladno • Hemijsko pretpranje Skandinavija
 • EHRPORT 25

  Portalna auto perionica sa duplom tehnikom za brže i ekonomičnije pranje vozila. Serijska oprema • Dve portalne auto perionice (sušenje/pranje) rade sinhrono na jednoj 11 m dugoj šini, da bi se dobio neverovatan učinak • Sušenje sa jakim protokom vazduha pri niskim obrtajima (1.500 U/min.) i 14kW-kapacitet. • Dvostruki priključak preko energetskog lanca. • Minimalno plastificiranje od 60 mikrona (30μ grundiranje, 30μ farba) • Maksimalna fleksibilnost: zahvaljujući raznovrsnom, opcionalnom priboru tehnika se može kako u portalu za sušenje tako i u portalu za pranje, fleksibilno konfigurisati za optimalan broj prolaza Opšta oprema EHRPORT • Konstrukcija portalne auto perionice od vruće pocinkovanog čelika jačine od minimalno 50 mikrona • Priključak postrojenja preko energetskog lanca • Sistem pranja (4 mlaznice) i sistem šamponiranja sa sopstvenim, pneumatskim dozirnim pumpama • Pripremljena elektronika za priključak na samouslužni-platni terminal • Vodeni sistem pripremljen za rad sa dva različita tipa vode • Sistem za sprečavanje naknadnog kapljanja Obeležja Postrojenje za pranje točkova pod visokim pritiskom 6 rotirajućih mlaznica postižu optimalno pranje felgni i time predstavljaju idealnu dopunu novom krovnom visokom pritisku. Osim toga, fleksibilnost ove nove serije omogućava montažu različitih postrojenja za pranje točkova u oba modula EHRPORT 25. Pranje krova pod visokim pritiskom Integrisan u portalu za pranje, lako se kreće i precizan. Ova opcija pranja pod visokim pritiskom doseže sa svojih 14 rotirajućih mlaznica do svih delova vozila. Dalje dostupne opcije visokog pritiska od 15 do 160 bara: • Bočni pritisak nepokretan • Bočni pritisak pokretan • Bočni pritisak odozdo
 • EHRPORT 28

  Portalna auto perionica za visok i zahtevni broj pranja. Serijska oprema • Portalna auto perionica se sastoji od 4 bočnih i 1 krovnog valjka, kojima se upravlja preko merača snage • Lakiranje praškom sa minimalnim slojem od 60 mikrona (30μ podloga, 30μ farba) • Tehnika sa ogromnim potencijalom za pranje, kako bi se što efikasnije i u kraćem roku izveli potpuni programi za pranje i sušenje • Zahvaljujući kompaktnom dizajnu, moguća je zamena postojećih hala bez dodatnih građevinskih poduhvata, jer je postrojenje zbog svoje konstrukcije u stanju da radi u standardnim halama. Opšta oprema EHRPORT • Konstrukcija portalne auto perionice od vruće pocinkovanog čelika jačine od minimalno 50 mikrona • Priključak tehnike preko energetskog lanca • Sistem pranja (4 mlaznice) i sistem šamponiranja sa sopstvenim, pneumatskim dozirnim pumpama • Pripremljena elektronika za priključak na samouslužni-platni terminal • Vodeni sistem pripremljen za rad sa dva različita tipa vode • Sistem za sprečavanje naknadnog kapljanja Obeležja Praktično oblaganje Isključivo za EHRPORT razvijena obloga za integraciju svetlećih reklama Prateće duplo sušenje Jedina portalna auto perionica EHRPORT serije, koja omogućava istovremeni rad dva krovna valjka od 8 kW.
 • EHRPORT START

  Portalna auto perionica sa mestima i parkovima za pranje sa najvišim kapacitetom od 800 do 1.200 vozila mesečno – perfektan model za početak (ulazak u biznis). Serijska oprema • Portalna auto perionica se sastoji od dva bočna valjka i jednog gornjeg (krovnog) valjka • Komanda na programiranje, ispravljač frekvencije i transformator merenja snage rade u koordinaciji jedno sa drugim • Pumpe visokog pritiska direktno integrisane u stub Opšta oprema EHRPORT • Konstrukcija portalne auto perionice od vruće pocinkovanog čelika jačine od minimalno 50 mikrona • Priključak postrojenja preko energetskog lanca • Sistem pranja (4 mlaznice) i sistem šamponiranja sa sopstvenim, pneumatskim dozirnim pumpama • Pripremljena elektronika za priključak na samouslužni-platni terminal • Vodeni sistem pripremljen za rad sa dva različita tipa vode • Sistem za sprečavanje naknadnog kapljanja Obeležja Delotvorna sušenja Sušenje 15,2 WV (4 x 3,8 kW) sa pratećom krovnom mlaznicom i opcionalnim deflektorom. Za postizanje boljeg sušenja na zadnjem delu vozila. Alternativno raspolažemo sa dva turbo sušica 4 kW, koji su motirani u gornjem delu postrojenja, kako bi se sušenje realizovalo bez skeniranja (scan-postupka). Visoki pritisak “on board“ (uključen) Zahvaljujući inovativnom EHRPORT „on board“-sistemu sa integrisanom pumpom pod visokim pritiskom u stubu, na raspolaganju su mnogobrojne opcije visokog pritiska. Nisu potrebni dodatni troškovi za eksternu montažu ovih tipova pumpi u tehničkoj prostoriji parka za pranje.