Samouslužni usisivač: multi-ciklon

 

Dolazniprotokvazduhaprvo se rotirakao u slučajuusisivačasajednimciklonom, kako bi se razdvojilevećečesticeprljavštine. Vazduh se zatimponovoubrzava i izvršava se drugafazačišćenjasadrugimciklonom. Zbogmanjegprečnikadrugogciklona, vazduh se rotiramnogovećombrzinom, štoznači da se moguuklanjati i sitniječesticeprljavštine.

Sa EHRLE multi-ciklonusisivačemveličinaizdvojenihčesticaprašine se smanjuje, tako da se kodmnogihciklonamožeizostaviticentralni filter. Ovo takođeeliminišepotrebučišćenjacentralnogfiltera i sprečavagubitakusisnesnage, čak i prinajintenzivnijojupotrebi.

Izdignutsistemcreva – lakorukovanjeusisnimcrevom i izbegavanjekontaktasapodom, usledčegadolazi do manjegtrošenja i prljanjausisnogcreva i usisnemlaznice. Za odlaganje se koristivelikibočnidržačusisnogcreva.

Opcije:

  1. Mono usisivač
  2. Duo usisivač
  3. Mono ili Duo usisivač INOX( Kompletnokućišteuređajaodnerđajućegčelika, uglačanapovršina, usisnacevodnerđajućegčelika 180 ° rotiranje, kontejner za prljavštinuodnerđajućegčelika )

Tehničkipodaci Mono-Standard Mono-INOX Duo-Standard Duo-INOX
Usisnasnaga 3700l/min 3700l/min 2x3700l/min 2x3700l/min
Vacuum 160mbar 160mbar 2x160mbar 2x160mbar
Kapacitetposudezasmeće 70l 70l 2x70l 2x70l
Dužinacreva 5000mm 5000mm 5000mm 5000mm
Nivobuke 66dB(A)/57,5dB(A)* 66dB(A)/57,5dB(A)* 69dB(A)/60,5dB(A)* 69dB(A)/60,5dB(A)*
Osigurači 3/400V/50Hz – 3x10A 3/400V/50Hz – 3x10A 3/400V/50Hz – 3x16A 3/400V/50Hz – 3x16A
Priključnasnaga 2,8kW/5,1A 2,8kW/5,1A 5,6kW/10,2A 5,6kW/10,2A
Dimenzije 1204x999x3395mm 1200x800x3000mm 1200x800x3000mm 1200x800x3000mm
Težina 400kg 400kg 450kg 450kg