Indoor oprema je opremakoja se smešta u tehničku sobu minimalnih dimenzija 600×300.  Ovaj tip opreme je idealan za investitore koji su na udarnim lokacijama i koji očekuju veliki broj pranja u toku dana. Prednost ove opreme je ta da se sistemi omekšavanja vode i sistemi osmoze mogu dimenzionirati u skladu sa potrebama. Takođe, u tehničkoj sobi možete imati instaliran sistem tretmana vode ukoliko imate bunar ili sistem zagrevanje vode preko solarnih panela. Tehnička soba će vam omogućiti dovoljno prostora i za lagerovanje hemije i tabletirane soli. Ova oprema podržava od 2 do 8 radna mesta.

 

U našem portfoliju imamo  2 tipa indoor opreme:

  1. CompactLine
  2. ModulLine

CompactLine


Kompaktne i štedljivesamouslužneautoperionicesajednostavnominstalacijom u tehničkimprostorijama. CompactLineserija je zasnovananamodularnomsistemu. Osnovnimodulmožeisporučiti 2 do maksimalno 4 radnamesta, aopcionalni moduli za proširenjena 2 do 4 radnamestamogu se lakoinstalirati. Na taj način se mogupostavitiautoperionicesa do 8 radnihmesta. OsnovniCompactLinemodulsadržidvostrukisistemomekšavanjavodekao i integrisanujedinicureverzneosmozesaodvojenimrezervoarom za skladištenjevodeod 1000l. Dozatormikroprahasa 35l kontejnerom za skladištenje i 2x10l kapacitetadoziranjatečnosti, kao i električnikontrolni terminal sunjegovsastavni deo. Integrisani 7-inčni TFT ekranosetljivnadodirpružavlasnikupristupsviminformacijama o važnimparametrimasamouslužneautoperionice i pružadetaljnefinansijskeinformacije o prihodima i prometu. CompactLinedodatnimodultakođesadržijošjedandozatormikroprahasa 35l kontejnerom za skladištenje i 2x10l kapacitetadoziranjatečnosti. SistemiCompactLinesusuopremljenisa 4 standardnaprogramapranja i negesa tim da je moguća i verzija sa programom pretpranja aktivnom penomkao I program za pranjefelni. SerijaCompactLinestandardnouključujesistemgrejanjatoplevode EHRLE, opcionogrejanjena gas, naftu, strujuili se možepriključitinapostojećiizvordaljinskoggrejanja.

ModulLine


SerijaModulLinezasniva se namodularnomrasporedupojedinihtehničkihjedinica. Svi ModulLine moduli snabdevaju se centralnoputemzasebnihvodova za svežuvodu, mekutopluvodu, osmoznuvodu i voduprotivsmrzavanja. SvakomModulLinejedinicomupravlja se posebno. SIEMENS upravljačkajedinicasmeštena je u posebnomkontrolnomormaru. Integrisani 7-inčni ili 12-inčni (uzdoplatu) TFT ekranosetljivnadodirpružavlasnicimapristupsviminformacijama o važnimparametrimasamouslužneautoperionice i pružadetaljnefinansijskeinformacije o prihodima i prometu.ModulLine moduli se instalirajunapregledannačin i lakodostupno za servisiranjenaokvirodnerđajućegčelika. DozatorMikroprahasa 25l kontejnerom za skladištenje i 2x10l kapacitetadoziranjatečnosti, kao i električnikontrolni terminal sunjegovsastavni deo. ModulLinesistemisuopremljenisa 4 standardnaprogramapranja i nege. satim da je moguća i verzijasaprogramompretpranjaaktivnompenomkao I program za pranjefelni. SerijaCompactLinestandardnouključujesistemgrejanjatoplevode EHRLE, opcionogrejanjena gas, naftu, strujuili se možepriključitinapostojećiizvordaljinskoggrejanja.